01 - 05 Mayıs 2019
Limak Cyprus Deluxe Hotel
Bafra, KKTC
Slide background

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan Süre

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, bu yıl 1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Hotel, Bafra, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecektir.

Sizlerle hem hipertansiyon ortak noktasında tüm kardiyovasküler sistemi; hem de böbrek hastalıkları ortak noktasında genel nefroloji, diyaliz ve transplantasyon konularını yeniden gözden geçirmeye ve bilgilerimizi literatür desteğinde tazelemeye çalışacağız. Bu amaçla belirlenen konu başlıklarını, konuların ustalarından dinleme fırsatını bulacağız. Bu yıl bir taraftan öğrenirken diğer taraftan öğrendiklerimizi bilgi yarışması ile test etme fırsatlarını da bulacağız. Her günün sonundaki sosyal aktivitelerde, günün zihinsel yorgunluğunu bedensel faaliyetlerle gidereceğiz.

Hem bilimsel hem sosyal olarak çok yönlü hazırlanmış kongre programımıza katılımlarınız bizleri memnun edecektir.

Bugüne kadar yapılmış olan ve yapılacak olan kongrelerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder; Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ülver Derici
Kongre Başkanı
 

Kurullar

KONGRE BAŞKANI
Dr. Ülver DERİCİ

KONGRE SEKRETERİ
Dr. Serpil Müge DEĞER

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Şule ŞENGÜL

GENEL SEKRETER
Dr. Turgay ARINSOY

SAYMAN
Dr. Rahmi YILMAZ

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Dr. Yunus ERDEM
Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Dr. Şükrü ULUSOYONURSAL BAŞKANLAR
Dr. Enver HASANOĞLU
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Şali ÇAĞLAR
Dr. Çetin TURGAN

Konuşmacılar

Dr. Barış AFŞAR
Dr. Beril AKMAN
Dr. Banu AKTAŞ YILMAZ
Dr. Orçun ALTINÖREN
Dr. Bülent ALTUN
Dr. Elif ARI BAKIR
Dr. İzzet Hakkı ARIKAN
Dr. Aysun AYBAL KUTLUGÜN
Dr. Nihal AYDEMİR
Dr. Alper AZAK
Dr. Caner ÇAVDAR
Dr. Aydın DALGIÇ
Dr. Serpil Müge DEĞER
Dr. Ülver DERİCİ
Dr. Haksun EBİNÇ
Dr. Süleyman Tevfik ECDER
Dr. Yakup EKMEKÇİ
Dr. Ebru ÖKOĞUZ
Dr. Özkan GÜNGÖR
Dr. Galip GÜZ
Dr. Bülent HUDDAM
Dr. Gülçin KANTARCI
Dr. Şebnem KARAKAN
Dr. Çetin Kaya KOÇ
Dr. Sim KUTLAY
Dr. Eyyüp KÜLAH
Dr. Rüya MUTLUAY
Dr. Gülsüm ÖZKAN
Dr. Savaş SİPAHİ
Dr. Murat Hayri SİPAHİOĞLU
Dr. Garip ŞAHİN
Dr. Asife ŞAHİNARSLAN
Dr. Hülya TAŞKAPAN
Dr. Yasemin TEKBUDAK ERTEN
Dr. Özlem TİRYAKİ USALAN
Dr. Dilek TORUN
Dr. Kenan TURGUTALP
Dr. Aydın TÜRKMEN
Dr. Kültigin TÜRKMEN
Dr. Memnune Sena ULU
Dr. Selman ÜNVERDİ
Dr. Tolga YILDIRIM
Dr. Alaattin YILDIZ
Dr. Şeref Rahmi YILMAZ

Kongre Oteli

Hotel: Limak Cyprus Deluxe Hotel

Lokasyon: Bafra, Cyprus

Mayıs Ayında Ortalama Sıcaklık: 37.0°C – 40.0°C

Konu Başlıkları

HİPERTANSİYON

 1. Hipertansiyonun tanımı ve sınıflaması; Değişen kılavuzlar ve Klinik pratiğe yansımaları
 2. ACC/AHA 2017 ve ESH 2018 karşılaştırılması
 3. Neden Avrupa ve Amerika farklı tanımlamalar veriyor?
 4. Hipertansiyonda epidemiyoloji ve patogenez
 5. Hipertansiyonda kardiyovasküler hastalıklar risk ilişkisinin değerlendirilmesi
 6. Hipertansiyon ve genetik
 7. Hipertansiyon ve böbrek. Neden-sonuç ilişkileri
 8. Hipertansiyonda bir organ olarak endotelin rolü
 9. Urik asit, hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları
 10. İnsülin direnci, metabolik sendrom ve hipertansiyon
 11. Sempatik sinir sistemi ve hipertansiyon
 12. Renin anjiotensin aldosteron sistemi ve hipertansiyon birlikteliği
 13. Sekonder hipertansiyon; tanıda ipuçları
 14. Renovasküler hipertansiyon
 15. Hipertansiyon ve renal metabolik sensörler
 16. Kan basıncı kontrolünde FGF 23 ve klotho’nun rolü
 17. Özel hasta gruplarında hipertansiyon
 18. Hipertansiyon tedavisine genel yaklaşımlar
 19. Hipertansiyon tedavisinde ilaç kombinasyonları
 20. RAS inhibisyonu ve kardiyorenal koruma
 21. Dirençli hipertansiyonda epidemiyolojik değişim (CRIC, ARIC, AASK kohortları)
 22. Dirençli hipertansiyon tedavisinde değişimler, girişimsel yaklaşımlar
 23. Hipertansiyon tedavisinde yeni gelişmeler
 24. Hipertansiyon literatürüne yeni eklenenler
 25. Yoğun kan basıncı kontrolü ve glomerüler filtrasyon hızı (SPRINT çalışması)
 26. Nörolojik hipertansiyon: yeni mekanizmalar, enerji balansı


KLİNİK NEFROLOJİ

 1. Akut Böbrek Hasarı: Tanıyı koyalım, tedavi edelim
 2. Yoğunbakım nefrolojisi: respiratördeki hastada nefrolog ne bilmeli
 3. Yoğunbakım hastası sık rastlanan elektrolit sorunu: hipo-hipernatremi
 4. Romatizmal hastalıklarda böbrek
 5. Kronik böbrek hastalığında sorunlar
 6. Kronik böbrek yetmezliğinde anemi ve tedavisi
 7. Kronik böbrek hastalığından korunma
 8. Kronik böbrek hastalığında progresyonun önlenmesi
 9. Diyabetik nefropati tedavisinde yeni ilaçlar
 10. Polikistik böbrek hastalığı ve Tedavi
 11. Genetik hastalıklar ve böbrek
 12. Kalp hastalıklarında böbrek
 13. Kardiyorenal sendrom: inflamasyon ve genler
 14. Hepatorenal sendrom: diyalizin yeri
 15. Kronik böbrek hastalığında kardiyovasküler sorunlar
 16. Primer ve sekonder glomerüler hastalıklara bakış
 17. Böbrek hastalıkları ve ilaç kullanımları
 18. Biyolojik ajanlar ve böbrek
 19. Sigara, alkol ve böbrek
 20. Obezite ve böbrek
 21. Dislipidemi ve böbrek
 22. İntestinal mikrobiyota ve idrar yolu enfeksiyonları arasındaki ilişki
 23. Nefroloji literatüründe yenilikler
 24. SGLT-2 inhibitörleri, diabeti tedavi ederken renal koruma


DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

 1. Hemodiyalizin bireyselleştirilmesi
 2. Prediyaliz döneminde hastanın takibi
 3. Hiperkalemi kimi tedavi edelim?
 4. Diyaliz hastalarında sık rastlanan sorunlar
 5. Diyaliz hastalarında kardiyovasküler problemler
 6. Diyaliz hastalarında onkolojik taramalar
 7. Üremik kemik hastalığına yaklaşımlar, yeni ilaçlar
 8. Diyaliz hastalarında aneminin tedavisi
 9. Yeni eritropoiez uyarıcı ajanlar
 10. Diyaliz hastalarının transplantasyona hazırlanması
 11. Transplantasyon için alıcı ve verici adaylarının değerlendirilmesi
 12. Transplantasyon sonra rejeksiyonlar
 13. Yeni immunosupresif ilaçlar ve yan etkiler
 14. Kronik allograft nefropatinin önlenmesinde yaklaşımlar
 15. Transplantasyon hastalarında kardiyovasküler korunma
 16. Transplantasyon hastalarında sık karşılaşılan bir sorun: hipertansiyon
 17. Diyaliz ve transplantasyon literatüründe yenilikler
 18. Obezite ve alloimmun cevap arasındaki ilişki
 19. Böbrek nakli cerrahi tekniği ve allograft sağkalımı arasındaki ilişki
 20. Renal transplantasyon CMV ve BK virüs; vaka bazlı tartışma

Bilimsel Program

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA
Prof. Dr. Şükrü Sindel Salonu SALON B SALON C
15:45 - 16:00
AÇILIŞ OTURUMU

Hipertansiyon: Geleceği Beraber Belirleyelim
Konuşmacılar: Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer
   
16:00 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-1

Oturum Başkanları: Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Dr. Fatih Dede

SS-01 : Diyabetik Hastalarda Ürotensin 2 ile Sol Ventrikül Hipertrofisi İlişkisi

SS-02 : Periton Diyalizi Hastalarında Fibroblast Büyüme Faktörü 23 İle Rezidüel Renal Fonksiyon ve Periton Geçirgenlik Hızı İlişkisi

SS-03 : Hypericum Perforatum; Amikasin İlişkili Nefropatide Dost mu Düşman mı?

SS-04 : Tip II Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Diayabetik Nefropati Progresyonu İle Renalaz Gen Polimorfizminin ve Kan Düzeyinin İlişkisi

SS-05 : Efor Testine Verilen Artmış Kan Basıncı Yanıtında Vasküler Enflamasyon ve Subklinik Nefropatinin Değerlendirilmesi

SS-06 : Hipertansif Hastalarda Böbrek Hasarının Elektrokardiyografide Fragmente QRS Varlığı İle İlişkisi
SÖZLÜ BİLDİRİLER - Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım-1

Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Uğur Yalçın, Dr. Celalettin Usalan

MS-01 : İlişkili Sistemik Hastalığı Olmayan Bir böbrek Nakli Alıcısında De Novo İzole Gastrointestinal Sistem Vaskülitinin Rituksimab ile Başarılı Tedavisi

MS-02 : Libman Sacks Endokarditi Sonucunda Akut Mitral Yetmezliği Gelişen Hastada Cerrahi Tedavi Yaklaşımımız ve Plazmaferez Uygulamamız: Olgu Sunumu

MS-03 : Evre 5 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastasında Asemptomatik Protrombin Zamanı ( PTZ ) Yüksekliği Nedeni Olarak Faktör -7 Eksikliği

MS-04 : Anti-TNF ilaçlar: Romatolojik Hastalıklarda Sorun mu Çözüm mü?

MS-05 : Böbrek Transplantasyonu Sonrası Tanı Alan Primer Hiperoksalüri Vakası

MS-06 : Malign Hipertansiyonla Başvuran Lupus Olgusunda Nadir bir komplikasyon; Koroidopati

 
17:00 - 17:15 ARA
17:15 - 18:15 SÖZLÜ BİLDİRİLER-2

Oturum Başkanları: Dr. Zeki Aydın, Dr. Kübra Kaynar

SS-07 : Komplikasyonsuz Tip 2 DM’ li Hastalarda Serum Ürik Asit Düzeyinin İskemi Modifiye Albumin, Total Oksidan ve Antioksidan Kapasite İle İlişkisi

SS-08 : Obezite İlişkili Kronik Böbrek Hastalarında Serum Kallistatin Düzeyinin Damar Sertliği ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi

SS-09 : Erişkin Polikistik Böbrek Hastalarında Serum Galektin-3 Seviyesinin Böbrek Hacmi ve Fonksiyonu İle İlişkisi

SS-10 : Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyonu: Tedavi Sonuçları ve İlaç-İlaç Etkileşimleri Yönetimi

SS-11 : Renal Kitle Tespit Edilen Hastalarda Parsiyel Nefrektomi: Cerrahi Tekniği ve Postoperatif Akut Böbrek Hasarı

SS-12 : Böbrek transplantasyonu olan hastalarda Fabry hastalığı taraması
SÖZLÜ BİLDİRİLER - Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım-2

Oturum Başkanları: Dr. Soner Duman, Dr. M. Deniz Aylı

MS-07 : Nadir Görülen Bir Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit Olgu Sunumu: Anti-GBM Hastalığı Ve MGUS Birlikteliği ,Nefroloji Ve Multidisipliner Yaklaşım

MS-08 : Nadir Bir Olgu: Teratom ve Hipertansiyon İlişkisi

MS-09 : Tekrarlayan Pankreatit Ataklarına Neden Olan Nadir Bir Ürinom Olgusu

MS-10 : Görme Bozukluğu İle Prezente Olan Dense Depozit Hastalığı: Olgu Sunumu

MS-11 : Kimura Hastalığı; Nefrotik Sendromun Eozinofilik Sebebi

MS-12 : İnflamatuar Artrit,Granülomatöz Akciğer Hastalığı,Plasma Hücre Diskrazisi Ön Tanıları ile Gelen Primer Hiperoksalüri Olgusu
 
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ
2 Mayıs 2019 PERŞEMBE
Prof. Dr. Şükrü Sindel Salonu SALON B SALON C
09:00 - 10:00
KONFERANS

Neyi Bilmeye İhtiyacımız Var?
Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman, Dr. Gültekin Süleymanlar

09:00 - 09:25 Hipertansiyon Tanımlama ve Tedavisi: Kıtalar Arası Tanımlama Savaşı
Dr. Bülent Altun

09:25 - 09:50 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu-II
Dr. Ülver Derici

09:50 - 10:00 Tartışma
   
10:00 - 10:15 ARA / POSTER BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Dr. Özkan Ulutaş, Dr. Meltem Gürsu

PS 01 - PS55
10:15 - 11:30 KONFERANS

Tuz ve İmmünite
Oturum Başkanları: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Mustafa Arıcı
Konuşmacı: Dr. Barış Afşar

11:15 - 11:30 Tartışma
SEMPOZYUM

Hemodiyalizde Özellikli Hastalar
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı

10:15 - 10:35 Oral Antikoagülan Alan Hasta
Dr. Aysun Aybal Kutlugün

10:35 - 10:55 Hemodiyalizde Tansiyonu Düşen Hasta
Dr. Nihal Aydemir

10:55 - 11:15 Yoğun Proteinürisi Olan Hasta
Dr. Yakup Ekmekçi

11:15 - 11:30 Tartışma
 
11:30 - 11:45 ARA
11:45 - 12:30
Uydu Sempozyumu

Bugünden Yarına Hipertansiyon Tedavisi

Konuşmacılar : Dr. Ülver Derici, Dr. Birhan Yılmaz
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KONFERANS

Sorun: Nefron
Oturum Başkanları: Dr. Kenan Ateş, Dr. Bülent Tokgöz

13:30 - 13:50 Hipertansiyon Bir Böbrek Hastalığıdır
Dr. Alaattin Yıldız

13:50 - 14:10 Yoğun Kan Basıncı Kontrolünün Glomeruler Filtrasyon Hızı Üzerine Etkisi
Dr. Nurol Arık

14:10 - 14:15 Tartışma
SEMPOZYUM

Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Kayser Çağlar

13:30 - 13:50 Dirençli Hipertansiyonda Epidemiyolojik Değişim
Dr. Gülçin Kantarcı

13:50 - 14:10 Hipertansiyonda Cihaz Aracılı Tedavi
Dr. Yasemin Erten

14:10 - 14:15 Tartışma
SÖZLÜ BİLDİRİLER-3

Oturum Başkanı: Dr. Hadim Akoğlu

SS-13 : Nakil Sonrası Uzun Dönemde Böbrek Donörlerin Klinik Seyri ve Böbrek Yetmezliği: Tek Merkez Deneyimi

SS-14 : Kronik Böbrek Hastalığı Evrelerine Göre Dipper ve Non-dipper Hipertansiyon Paterni

SS-15 : Kan Basıncı Profili, Arteriyel Stiffness ve Osteoprotegerin İlişkisi

SS-16 : Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı Değerlendirmesi

SS-17 : Dirençli Nefrotik Sendromlarda Ofatumumab Deneyimi

SS-18 : Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eendoskopik Bulguların Değerlendirilmesi

SS-19 : Kolorektal Kanser Cerrahi Prosedürü ve Post-Operatif Renal Fonksiyon İlişkisi: Retrospektif Çalışma
14:15 - 15:00 Uydu Sempozyumu

Kalsiyum Kanallarını Bloke Edelim mi? Benidipin Farklı Bir Dihidropiridin.

Konuşmacılar : Dr. Yunus Erdem, Dr. Mustafa Arıcı
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 16:00
Uydu Sempozyumu

"Farklı Vakalara Nobel Tıp ödüllü Tedavi Yaklaşımı.."

Konuşmacılar : Dr. Tevfik Ecder, Dr. Tolga Onuk
16:00 - 17:15 SEMPOZYUM

Uzman Görüşü
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Harun Akar

16:00 - 16:20 Anihipertansifler ve Egzersiz Kan Basıncı: Hareket Etmek ya da Etmemek
Dr. Dilek Torun

16:20 - 16:40 Gürültü Maruziyeti ve Hipertansiyon
Dr. Selman Ünverdi

16:40 - 17:00 Akupunktur ve Hipertansiyon
Dr. Orçun Altınören

17:00 - 17:15 Tartışma
KONFERANS

Nefrolojide Gelecek Vadeden Tedaviler
Oturum Başkanları: Dr. Nurol Arık, Dr. Seyhun Kürşat

16:00 - 16:30 Veriler Işığında ODPKBH ve Vazopressin Antagonizması
Dr. Caner Çavdar

16:30 - 17:00 Sekonder Amiloidozisde IL-1 Antagonizması
Dr. Rahmi Yılmaz

17:00 - 17:15 Tartışma
17:15 - 17:30 ARA
17:30 - 18:30 YARIŞMA
En Büyük Kim? (Bilgi Yarışması)
   
18:30 - 19:30 Prof. Dr. Mahmut Şükrü Sindel Anma Töreni
19:30 - 21:00 KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ
3 Mayıs 2019 CUMA
Prof. Dr. Şükrü Sindel Salonu SALON B SALON C
09:00 - 10:15
SEMPOZYUM

Az Bilindiği İçin Eleştirilenler
Oturum Başkanları: Dr. Saime Paydaş, Dr. Ülkem Çakır

09:00 - 09:20 Hipertansiyonda Aşı Yapsam Tutar mı?
Dr. İzzet Hakkı Arıkan

09:20 - 09:40 Mikrobiyata ve Hipertansiyon: Barsaklarımız Tansiyonumuzu Düzenliyor
Dr. Şebnem Karakan

09:40 - 10:00 Hipertansiyon ve Kronobiyoloji
Dr. Beril Akman

10:00 - 10:15 Tartışma
SEMPOZYUM

Graft Ömrünü Nasıl Uzatalım?
Oturum Başkanları: Dr. M. Şükrü Sever, Dr. Hüseyin Töz

09:00 - 09:20 Renal Transplantasyon Cerrahi Tekniği Graft Sağ Kalımını Nasıl Etkiler?
Dr. Aydın Dalgıç

09:20 - 09:40 Transplantasyonda İndüksiyon Rejimleri
Dr. Aydın Türkmen

09:40 - 10:00 Tedavi Etmek ya da Edememek: CMV- BK
Dr. Galip Güz

10:00 - 10:15 Tartışma
 
10:15 - 10:45 ARA / POSTER BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Dr. Ender Hür

PS 56 - PS 110
10:45 – 11:30 KONFERANS

Kanıtlar Antihipertansif Tedaviyi Etkileyecek Kadar Güçlü mü?
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Aykut Sifil
Konuşmacı: Dr. Tevfik Ecder

11:15 - 11:30 Tartışma
KONFERANS

Yapay Zeka ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Semra Bozfakioğlu, Dr. Fevzi Ersoy
Konuşmacı: Dr. Çetin Kaya Koç

11:15 - 11:30 Tartışma
 
11:30 - 11:45 ARA
11:45 - 12:30

Uydu Sempozyumu

“CEVABI 12’DEN BULMAK: Gut ve Hiperürisemi; 12 Soru 12 Net Cevap...”

Konuşmacılar : Dr. İhsan Ertenli, Dr. Tevfik Ecder, Dr. Hakan Karpuz, Dr. Kubilay Ükinç
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KONFERANS

Maskeli mi Maskesiz mi? Hipertansiyon ve Hedef Organ Hasarı
Oturum Başkanları: Dr. Fatma Nurhan Özdemir Acar, Dr. Tekin Akpolat
Konuşmacı: Dr. Hülya Taşkapan

14:00 - 14:15 Tartışma
KONFERANS

Kronik Böbrek Hastasında Hiperürisemiyi Tedavi Edelim mi? Hangi Ajan ile?
Oturum Başkanları: Dr. Müjdat Yenicesu, Dr. Gülizar Manga Şahin
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan

14:00 - 14:15 Tartışma
 
14:15 - 15:00
Uydu Sempozyumu

Hipertansiyon Tedaviniz RAAS Gitsin
Klinik Kanıtlar Eşliğinde RAAS İnhibitörleri & Diüretikler
Konuşmacılar : Dr. Oktay Ergene

Kooombinasyon Mu, Kombinasyon Mu?
Konuşmacılar : Dr. Sadi Güleç
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 16:00
Uydu Sempozyumu

Hipertansiyon Tedavisinde Aklımızda Hala Sorular Var: Güçlü Kanıtlar, Güncel Yanıtlar..

Konuşmacılar : Dr. Hakan Karpuz, Dr. Mustafa Arıcı
16:00 - 17:15 SEMPOZYUM

Riskli Grupta Kimler Var?
Oturum Başkanları: Dr. Saniye Şen, Dr. Musa Bali

16:00 - 16:15 Kalp Hastalıkları ve Böbrek
Dr. Bülent Huddam

16:15 - 16:30 Karaciğer Hastalıkları ve Böbrek
Dr. Alper Azak

16:30 - 16:45 Genetik Hastalıklar ve Böbrek
Dr. Kültigin Türkmen

16:45 - 17:00 Romatolojik Hastalıklar ve Böbrek
Dr. Garip Şahin

17:00 - 17:15 Tartışma
SÖZLÜ BİLDİRİLER-4

Oturum Başkanı: Dr. Belda Dursun

SS-20 : Renal Transplant Hastalarında Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri ve Prognostik Önemi-5 Yıl Takip Sonuçları

SS-21 : D Vitamini ve Parathormon Düzeyleri ile Preeklampsi Riski Arasindaki İlişki

SS-22 : Yoğun Bakım Hastalarında Renal Replasman Tedavisi ve Risk Faktörleri

SS-23 : Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kan Basıncının Aritmik Parametreler Üzerine Etkisi

SS-24 : Atipik Hemolitik Üremik Sendrom: Ekulizumab Tedavisine Ait Tek Merkez Sonuçları

SS-25 : Böbrek Nakilli Hastalarda İmmünsupresif Tedavinin BK Virüs Seyrine Etkisi

SS-26 : Türkiye’de Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

SÖZLÜ BİLDİRİLER-5

Oturum Başkanı: Dr. Gülay Ulusal Okyay

SS-27 : Böbrek Nakilli Hastalarda Kemik Sağlığı: Klotho Geni Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Klinik Etkileri

SS-28 : Posttransplant Eritrositoz: Rezidü Renal Fonksiyon Bir Gösterge Olabilir Mi?

SS-29 : Nefroloji, Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Periton Diyaliz ile İlgili Algının Araştırılması

SS-31 : Ratlarda Kolistine Bağlı Akut Nefrotoksisitenin Önlenmesinde Silimarinin Rolü

SS-32 : Böbrek Biyopsisi İle Multiple Myelom Tanısı Alan Hastaların Laboratuvar ve Klinik Bulgularının İncelenmesi

SS-33 : Beta-Blokerler Diyaliz Hastalarında Osteoporoz Gelişimini Önleyebilir mi?

17:15 - 17:30 ARA
17:30 - 18:30 YARIŞMA

En Büyük Kim? (Bilgi Yarışması) / (Yarı Final)
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ
4 Mayıs 2019 CUMARTESİ
Prof. Dr. Şükrü Sindel Salonu SALON B SALON C
09:00 - 10:15
SEMPOZYUM

Renovasküler Hastalık: Sadece Böbrek mi?
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Sabahat Ecder

09:00 - 09:20 Renal Arterlerden Koroner Arterlere Uzanan Yolculuk
Dr. Savaş Sipahi

09:20 - 09:40 Aterosklerotik RAS: Kime, Ne Zaman Revaskülarizasyon
Dr. Özlem Tiryaki Usalan

09:40 - 10:00 Ateroskleroz: Korunma ve Tedavisinde Salisilat Doz Etkisi
Dr. Elif Arı Bakır

10:00 - 10:15 Tartışma
SEMPOZYUM

Dostluk Ebedi: Diyabet, Hipertansiyon, Kronik Böbrek Hastalığı
Oturum Başkanları: Dr. Kamil Dilek, Dr. Çetin Özener

09:00 - 09:20 SGLT-2 İnhibitörleri Diyabet Tedavi Ederken Böbreği Koruyor mu?
Dr. Sim Kutlay

09:20 - 09:40 Diyabetik Böbrek Hastalığında ACE İnhibitörü mü, ARB'mi?
Dr. Rüya Mutluay

09:40 - 10:00 Glikozile Albumin? Glikozile Hemoglobin?: Diyabetik Diyaliz Hastasında Hangisi?
Dr. Banu Aktaş Yılmaz

10:00 - 10:15 Tartışma
 
10:15 - 10:30 ARA
10:30 - 11:20 KONFERANS

Nefro-Kardiyoloji: Tedavide Güçlerin Birlikteliği
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Sadi Güleç

10:30 - 10:50 Bütün Hipertansiflere Ekokardiyografi Gerekir mi?
Dr. Haksun Ebinç

10:50 - 11:10 Kardiyovasküler Risk Skorlaması (Türkiye Modeli): Nefrologlar İçin
Dr. Asife Şahinarslan

11:10 - 11:20 Tartışma
KONFERANS

Diyaliz Hastasında Eritropoetin Yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Itır Yeğenağa,
Dr. Ali Rıza Odabaş

Konuşmacı: Dr. Eyyüp Külah

11:10 - 11:20 Tartışma
 
11:20 - 11:30 ARA
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyumu

Tip 2 Diyabette Yeni Dönem: Kardiyovasküler Koruma ve Kolaylık

Konuşmacılar : Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Tevfik Demir
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 SEMPOZYUM

Diyaliz Hastasında Kemik Sağlığı
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Siren Sezer

13:30 - 13:55 Diyaliz Hastasında Kırık Riskini En İyi Gösterir: KMD ? Biyokimyasal Belirteçler?
Dr. Murat Sipahioğlu

13:55 - 14:20 Bütün Diyaliz Hastalarına Vitamin D Reçete Edelim mi?
Dr. Ebru Gökoğuz

14:20 - 14:30 Tartışma
SEMPOZYUM

Onkonefroloji
Oturum Başkanları: Dr. Emel Akoğlu, Dr. Nedim Yılmaz Selçuk

13:30 - 13:45 Kanser Hastası ve Böbrek
Dr. Özkan Güngör

13:45 - 14:00 Onkolojide Geleneksel Tedaviler ve Böbrek
Dr. Kenan Turgutalp

14:00 - 14:15 Onkolojide Hedefe Yönelik Tedaviler ve Böbrek
Dr. Sena Ulu

14:15 - 14:30 Tartışma
 
14:30 - 15:15
Uydu Sempozyumu

“Malign Hipertansiyon Mu? Fırtına Ardından Gelen AHÜS Mü?”

Moderator/Konuşmacı: Dr. Ülver Derici

Konuşmacı : Dr. Yunus Erdem
15:15 - 15:30 ARA
15:30 - 16:45 KONFERANS

Evre Evre Hiperlipidemi Tedavisi
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Oymak, Dr. Gökhan Nergizoğlu
Konuşmacı: Dr. Tolga Yıldırım

16:00 - 16:15 Tartışma
SÖZLÜ BİLDİRİLER- 6

Oturum Başkanı: Dr. Fatma Ayerden Ebinç

SS-34 : Biyopsiden Önce Diyabet Tanısı Olan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

SS-35 : Siklosporin ve Lerkanidipin Arasında Gözlenen İlaç Etkileşiminin Değerlendirilmesi

SS-36 : Yaşlılarda Biyopsi ile Kanıtlanmış Böbrek Hastalıkları ve Renal Histopatolojik Spektrum, Tek Merkez Deneyimi

SS-37 : Membranöz Nefropatide Prognozu Belirleyen Faktörlere Bakış

SS-38 : Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Metabolik Sendrom ve Kan Basıncı Değişikliği

SS-39 : Normotansif Renal Transplant Alıcılarında Biyoimpedans Analizinin Graft Fonksiyonu ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri

SS-40 : Diyabetik Olmayan Renal Transplant Alıcılarında Uyku Kalitesinin Oksidatif Stres ve Glukoz İntoleransı Üzerine Etkileri
SÖZLÜ BİLDİRİLER- 7

Oturum Başkanı: Dr. Erhan Tatar

SS-41 : Maskelenmiş Hipertansiyonu Olan Renal Transplant Alıcılarında Kardiyovasküler Morbidite Göstergesi: Nokturnal Diyastolik Kan Basıncı

SS-42 : Akut Miyokard İnfarktüsü Tanılı Hastalarda SYNTAX Skorunu Öngörmede Arteryel Sertlik Parametrelerinin Önemi

SS-43 : Hantavirüs Eenfeksiyonu; Akut Böbrek Yetmezliğiyle Seyreden Hemorojik Ateş

SS-44 : Proteinürisi Olan Renal Transplant Hastalarında 24 Saatlik İdrar Sodyum Düzeyi İle İdrar Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki İlişki

SS-45 : Kronik Böbrek Hastalığında Kardiyovasküler Risk Faktürü Olarak Sol Atrial Dilatasyonun Önemine İlişkin Yatay Kesit Analiz

SS-46 : Kronik Böbrek Hastalığı Olan Kadınların, Cinsel Fonksiyonlarındaki Değişikliklerin Böbrek Replasman Tedavisi Öncesi ve Sonrasında Karşılaştırılması

SS-47 : Dipper ve nondipper Hipertansiyon Hastalarında Kronoterapi, 24 Saatlik İdrarda Sodyum ve Serum Ürotensin II Düzeyleri
16:45 - 17:00 ARA
17:00 - 18:00 YARIŞMA

En Büyük Kim? (Bilgi Yarışması) / (Final)
   
18:00 - 19:00 ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer
   
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
5 Mayıs 2019 PAZAR
Prof. Dr. Şükrü Sindel Salonu SALON B SALON C
09:00 - 10:00
SEMPOZYUM

Akılcı İlaç Oturumu
Hipertansiyon Tedavisinde 3 Ana Faktör: Hekim, Hasta, Endüstri
Oturum Başkanı: Dr. Serap Demir
Konuşmacı: Dr. Serpil Müge Değer

09:45 - 10:00 Tartışma
   
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:15 KONFERANS

Sözün Özü?
Oturum Başkanı: Dr. Müge Değer
Konuşmacı: Dr. Ülver Derici

11:00 - 11:15 Tartışma
   

Genel Bilgiler

Kongre Merkezi

Limak Cyprus Deluxe Otel Kongre Merkezi


Kongre Tarihi

1 - 5 Mayıs 2019


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 13 Ağustos 2018
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 20 Ocak 2019
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 15 Mart 2019
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 1 Nisan 2019
Otel Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2019
Otel Çıkış Tarihi: 5 Mayıs 2019
Bilimsel Program Başlangıç: 1 Mayıs 2019
Bilimsel Program Bitiş: 5 Mayıs 2019


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


K.K.T.C’ ye Girmek İçin Kimlik Belgesi

T.C. uyruklular nüfus cüzdanları ile K.K.T.C’ ye ziyaret amacı ile giriş yapabilirler. K.K.T.C’ ye T.C. Nüfus cüzdanı haricinde hiç bir belge ile giriş yapılamaz. Kıbrıs yurtdışı çıkış sayıldığından dış hatlar terminalinden pasaport veya nüfus kâğıdı ile çıkış yapılabilmektedir. Pasaport ile çıkış yapanlara K.K.T.C’ ye girerken pasaportlarına damga vurulduğundan Yunanistan’a girişlerde vize problemi yaşanmaktadır. Kimlik ile girişte gümrük polisinin vermiş olduğu belge; giriş ve çıkışta gösterilmek zorunluluğu olduğu için belgenin mutlaka saklanması gerekmektedir.


İletişim

Türkiye’deki tüm GSM operatörlerinin hatları K.K.T.C’ de kullanılabilecektir. Görüşme yapılabilmesi için telefon hatlarının yurtdışı görüşmelere açık olması gerekmektedir.

Refakat K.K.T.C’ ye 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.


Havaalanı

K.K.T.C’ ye dış hatlar terminalinden giriş - çıkış yapılacaktır.


Teknik

K.K.T.C’de elektrik voltajı 240 olup, BS standartı kullanılmaktadır. 3’lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanılmaktadır.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

Bildiri Özetleri

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2019


Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu ya da Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım (olgu sunumu) kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildiri ödüllerine aday olmak isteyen tüm bildiri sahiplerinin bildirilerinin kabul edilerek sözlü bildiri oturumlarında sunulması ve poster sunumlarının da kongre poster salonun asılması gerekmektedir. Poster olarak asılmayan ve ya sunumu olmayan bildiriler için ödül değerlendirmesi yapılmayacaktır.Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.THBHD En İyi Bildiri Ödülleri

21. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi kapsamında Bildiri Ödül Jurisi tarafından değerlendirilerek seçilen en iyi 3 sözlü bildiri, 1 poster bildirisi ve 1 multidisipliner yaklaşım bildirisine ödülleri verilecektir.

Kayıt Konaklama

Kayıt Ücretleri

  20 Ocak 2019 Sonrası
HEKİM 950 TL
REFAKATÇİ VE FİRMA TEMSİLCİSİ 700 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:

 • Bilimsel oturumlara katılım
 • Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.

Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dokümanlardan faydalanamayacaktır.

Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.Konaklama Ücretleri

OTEL 20 OCAK 2019 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Limak Cyprus Deluxe Hotel & Resort 6.364 TL 4.290 TL
Concord Otel


 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 1 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında 4 gece ultra her şey dahil konaklama dâhildir.
 • Tüm konaklama ücretleri, 20 Ocak 2019 tarihinden sonra %10 oranında artış ile revize edilecektir.
 • Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin ultra her şey dahil konaklama konsepti bünyesindeki tüm servislerden yararlanabileceklerdir.
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre oteli Limak Cyprus Deluxe Otel’ in “ultra her şey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli günlük 400 TL’lik ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir
 • Fiyatlara KDV dâhil değildir.

Konaklama İptal Şartları

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 1 Ocak 2019 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Ocak 20109'den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 1 Mayıs 2019 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

Transfer

 • Havalimanı – Otel arası 1 Mayıs tarihinde geliş ve 5 Mayıs tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 425 TL’dir.
 • Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 425 TL olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer taleplerinizi GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kayıt & Konaklama Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. Ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
IBAN (EUR) TR78 0006 2000 7400 0009 0775 33
To Top ↑