01 - 05 Mayıs 2019
Limak Cyprus Deluxe Hotel
Bafra, KKTC
Slide background

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan Süre

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, bu yıl 1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Hotel, Bafra, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecektir.

Sizlerle hem hipertansiyon ortak noktasında tüm kardiyovasküler sistemi; hem de böbrek hastalıkları ortak noktasında genel nefroloji, diyaliz ve transplantasyon konularını yeniden gözden geçirmeye ve bilgilerimizi literatür desteğinde tazelemeye çalışacağız. Bu amaçla belirlenen konu başlıklarını, konuların ustalarından dinleme fırsatını bulacağız. Bu yıl bir taraftan öğrenirken diğer taraftan öğrendiklerimizi test etme, yarışma ve ödül kazanma fırsatlarını da bulacağız. Her günün sonundaki sosyal aktivitelerde, günün zihinsel yorgunluğunu bedensel faaliyetlerle gidereceğiz.

Hem bilimsel hem sosyal olarak çok yönlü hazırlanmış kongre programımıza katılımlarınız bizleri memnun edecektir.

Bugüne kadar yapılmış olan ve yapılacak olan kongrelerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder; Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ülver Derici
Kongre Başkanı
 

Kurullar

 • KONGRE BAŞKANI
  Dr. Ülver DERİCİ

  KONGRE SEKRETERİ
  Dr. Serpil Müge DEĞER

  BAŞKAN YARDIMCISI
  Dr. Şule ŞENGÜL

  GENEL SEKRETER
  Dr. Turgay ARINSOY

  SAYMAN
  Dr. Rahmi YILMAZ

  DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
  Dr. Yunus ERDEM
  Dr. Şehsuvar ERTÜRK
  Dr. Şükrü ULUSOY

  ONURSAL BAŞKANLAR
  Dr. Enver HASANOĞLU
  Dr. Oktay KARATAN
  Dr. Şali ÇAĞLAR
  Dr. Çetin TURGAN

 • Yapım Aşamasında

 • Yapım Aşamasında

Konuşmacılar

 • Yapım Aşamasında..

 • Yapım Aşamasında..

Kongre Oteli

Hotel: Limak Cyprus Deluxe Hotel

Lokasyon: Bafra, Cyprus

Mayıs Ayında Ortalama Sıcaklık: 37.0°C – 40.0°C

Konu Başlıkları

HİPERTANSİYON

 1. Hipertansiyonun tanımı ve sınıflaması; Değişen kılavuzlar ve Klinik pratiğe yansımaları
 2. ACC/AHA 2017 ve ESH 2018 karşılaştırılması
 3. Neden Avrupa ve Amerika farklı tanımlamalar veriyor?
 4. Hipertansiyonda epidemiyoloji ve patogenez
 5. Hipertansiyonda kardiyovasküler hastalıklar risk ilişkisinin değerlendirilmesi
 6. Hipertansiyon ve genetik
 7. Hipertansiyon ve böbrek. Neden-sonuç ilişkileri
 8. Hipertansiyonda bir organ olarak endotelin rolü
 9. Urik asit, hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları
 10. İnsülin direnci, metabolik sendrom ve hipertansiyon
 11. Sempatik sinir sistemi ve hipertansiyon
 12. Renin anjiotensin aldosteron sistemi ve hipertansiyon birlikteliği
 13. Sekonder hipertansiyon; tanıda ipuçları
 14. Renovasküler hipertansiyon
 15. Hipertansiyon ve renal metabolik sensörler
 16. Kan basıncı kontrolünde FGF 23 ve klotho’nun rolü
 17. Özel hasta gruplarında hipertansiyon
 18. Hipertansiyon tedavisine genel yaklaşımlar
 19. Hipertansiyon tedavisinde ilaç kombinasyonları
 20. RAS inhibisyonu ve kardiyorenal koruma
 21. Dirençli hipertansiyonda epidemiyolojik değişim (CRIC, ARIC, AASK kohortları)
 22. Dirençli hipertansiyon tedavisinde değişimler, girişimsel yaklaşımlar
 23. Hipertansiyon tedavisinde yeni gelişmeler
 24. Hipertansiyon literatürüne yeni eklenenler
 25. Yoğun kan basıncı kontrolü ve glomerüler filtrasyon hızı (SPRINT çalışması)
 26. Nörolojik hipertansiyon: yeni mekanizmalar, enerji balansı


KLİNİK NEFROLOJİ

 1. Akut Böbrek Hasarı: Tanıyı koyalım, tedavi edelim
 2. Yoğunbakım nefrolojisi: respiratördeki hastada nefrolog ne bilmeli
 3. Yoğunbakım hastası sık rastlanan elektrolit sorunu: hipo-hipernatremi
 4. Romatizmal hastalıklarda böbrek
 5. Kronik böbrek hastalığında sorunlar
 6. Kronik böbrek yetmezliğinde anemi ve tedavisi
 7. Kronik böbrek hastalığından korunma
 8. Kronik böbrek hastalığında progresyonun önlenmesi
 9. Diyabetik nefropati tedavisinde yeni ilaçlar
 10. Polikistik böbrek hastalığı ve Tedavi
 11. Genetik hastalıklar ve böbrek
 12. Kalp hastalıklarında böbrek
 13. Kardiyorenal sendrom: inflamasyon ve genler
 14. Hepatorenal sendrom: diyalizin yeri
 15. Kronik böbrek hastalığında kardiyovasküler sorunlar
 16. Primer ve sekonder glomerüler hastalıklara bakış
 17. Böbrek hastalıkları ve ilaç kullanımları
 18. Biyolojik ajanlar ve böbrek
 19. Sigara, alkol ve böbrek
 20. Obezite ve böbrek
 21. Dislipidemi ve böbrek
 22. İntestinal mikrobiyota ve idrar yolu enfeksiyonları arasındaki ilişki
 23. Nefroloji literatüründe yenilikler
 24. SGLT-2 inhibitörleri, diabeti tedavi ederken renal koruma


DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

 1. Hemodiyalizin bireyselleştirilmesi
 2. Prediyaliz döneminde hastanın takibi
 3. Hiperkalemi kimi tedavi edelim?
 4. Diyaliz hastalarında sık rastlanan sorunlar
 5. Diyaliz hastalarında kardiyovasküler problemler
 6. Diyaliz hastalarında onkolojik taramalar
 7. Üremik kemik hastalığına yaklaşımlar, yeni ilaçlar
 8. Diyaliz hastalarında aneminin tedavisi
 9. Yeni eritropoiez uyarıcı ajanlar
 10. Diyaliz hastalarının transplantasyona hazırlanması
 11. Transplantasyon için alıcı ve verici adaylarının değerlendirilmesi
 12. Transplantasyon sonra rejeksiyonlar
 13. Yeni immunosupresif ilaçlar ve yan etkiler
 14. Kronik allograft nefropatinin önlenmesinde yaklaşımlar
 15. Transplantasyon hastalarında kardiyovasküler korunma
 16. Transplantasyon hastalarında sık karşılaşılan bir sorun: hipertansiyon
 17. Diyaliz ve transplantasyon literatüründe yenilikler
 18. Obezite ve alloimmun cevap arasındaki ilişki
 19. Böbrek nakli cerrahi tekniği ve allograft sağkalımı arasındaki ilişki
 20. Renal transplantasyon CMV ve BK virüs; vaka bazlı tartışma

Bilimsel Program

Yapım Aşamasında..

Genel Bilgiler

Kongre Merkezi

Limak Cyprus Deluxe Otel Kongre Merkezi


Kongre Tarihi

1 - 5 Mayıs 2019


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 13 Ağustos 2018
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 20 Ocak 2019
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 15 Mart 2019
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 22 Mart 2019
Otel Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2019
Otel Çıkış Tarihi: 5 Mayıs 2019
Bilimsel Program Başlangıç: 1 Mayıs 2019
Bilimsel Program Bitiş: 5 Mayıs 2019


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


K.K.T.C’ ye Girmek İçin Kimlik Belgesi

T.C. uyruklular nüfus cüzdanları ile K.K.T.C’ ye ziyaret amacı ile giriş yapabilirler. K.K.T.C’ ye T.C. Nüfus cüzdanı haricinde hiç bir belge ile giriş yapılamaz. Kıbrıs yurtdışı çıkış sayıldığından dış hatlar terminalinden pasaport veya nüfus kâğıdı ile çıkış yapılabilmektedir. Pasaport ile çıkış yapanlara K.K.T.C’ ye girerken pasaportlarına damga vurulduğundan Yunanistan’a girişlerde vize problemi yaşanmaktadır. Kimlik ile girişte gümrük polisinin vermiş olduğu belge; giriş ve çıkışta gösterilmek zorunluluğu olduğu için belgenin mutlaka saklanması gerekmektedir.


İletişim

Türkiye’deki tüm GSM operatörlerinin hatları K.K.T.C’ de kullanılabilecektir. Görüşme yapılabilmesi için telefon hatlarının yurtdışı görüşmelere açık olması gerekmektedir.

Refakat K.K.T.C’ ye 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.


Havaalanı

K.K.T.C’ ye dış hatlar terminalinden giriş - çıkış yapılacaktır.


Teknik

K.K.T.C’de elektrik voltajı 240 olup, BS standartı kullanılmaktadır. 3’lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanılmaktadır.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

Bildiri Özetleri

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2019


Bildirinizi “Sözlü Sunum” yada “Poster Sunumu” kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildiri ödüllerine aday olmak isteyen tüm bildiri sahiplerinin bildirilerinin kabul edilerek sözlü bildiri oturumlarında sunulması ve poster sunumlarının da kongre poster salonun asılması gerekmektedir. Poster olarak asılmayan ve ya sunumu olmayan bildiriler için ödül değerlendirmesi yapılmayacaktır.Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.THBHD En İyi Bildiri Ödülleri

21. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi kapsamında Bildiri Ödül Jurisi tarafından değerlendirilerek seçilen en iyi 3 sözlü bildiri, 1 poster bildirisi ve 1 multidisipliner yaklaşım bildirisine ödülleri verilecektir.

Kayıt Konaklama

Kayıt Ücretleri

  20 Ocak 2019 Sonrası
HEKİM 950 TL
REFAKATÇİ VE FİRMA TEMSİLCİSİ 700 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:

 • Bilimsel oturumlara katılım
 • Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.

Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dokümanlardan faydalanamayacaktır.

Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.Konaklama Ücretleri

OTEL 20 OCAK 2019 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Limak Cyprus Deluxe Hotel & Resort 6.364 TL 4.290 TL
Concord Otel


 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 1 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında 4 gece ultra her şey dahil konaklama dâhildir.
 • Tüm konaklama ücretleri, 20 Ocak 2019 tarihinden sonra %10 oranında artış ile revize edilecektir.
 • Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin ultra her şey dahil konaklama konsepti bünyesindeki tüm servislerden yararlanabileceklerdir.
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre oteli Limak Cyprus Deluxe Otel’ in “ultra her şey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli olan 400 TL’lik ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir
 • Fiyatlara KDV dâhil değildir.

Konaklama İptal Şartları

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 1 Ocak 2019 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Ocak 20109'den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 1 Mayıs 2019 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

Transfer

 • Havalimanı – Otel arası 1 Mayıs tarihinde geliş ve 5 Mayıs tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 425 TL’dir.
 • Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 425 TL olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer taleplerinizi GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kayıt & Konaklama Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. Ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
IBAN (EUR) TR78 0006 2000 7400 0009 0775 33
To Top ↑